Senter for Musikk og helse ved Norges Musikkhøgskole

Hvorfor er koret og sangen så viktig for alle de tusen menneskene som gjør dette hver dag? Hvordan kan det å synge i kor virke helsebringende?

Margrethe Ek-Stenmo er student ved Musikk og Helse deltid, dirigent og lektor. I en kronikk i Adressa.no skriver hun om helsepotensialet som ligger i det å synge i kor.

Hun skriver:

«[…] Det er mulighet for helsebringende effekt [ved å synge i kor]. Det være seg korister som kommer på korøvelsen med spenningshodepine og som går hjem igjen uten hodepine fordi man har jobbet fysisk med sang og pust og at man har hatt det hyggelig sammen med andre korister.

Det å synge i kor øker kroppens oksygenopptak, musklene stimuleres, kroppens egne endorfiner og dopaminer frigjøres og sangen kan virke helt inn til cellenes liv. Det gir økt velvære, lyst, engasjement og energi. Dette kan redusere stress.

Ved å synge i kor kan man få en god opplevelse som styrker mennesket i hverdagen og gir som en opplevelse av økt velvære. Korsang har betydning for livskvalitet, identitet, selvbilde.»

Ek-Stenmo skriver prosjektoppgave om de terapeutiske og helsefremmende effektene av å synge i kor, og denne oppgaven skal også gis ut i bokform.

Web: Marie S. Skånland, okt. 2011

http://www.nmh.no/Senter_for_musikk_og_helse/arkiv/2011/97371