Fra Moss Avis i dag 8. mars

Margrethe Ek har skrevet bok om helsegevinsten ved korsang

Margrethe Ek har skrevet bok om helsegevinsten ved korsang

Hvorfor er korsang så viktig for så mange? Ny bok fra viser at det kan være helsebringende.

Mangeårige dirigent Margrethe Ek har forundret seg i årtier over at mange korsangere har kommet på øvelse trøtte og slitne, men etter flere timer med øving har de gått derfra med fornyet energi. Kunne det være en sammenheng?

– Jeg har fått det dokumentert ved bruk av vitenskapelige målinger at kordeltakelse kan virke positivt inn på folks helse, sier forfatter Margrethe Ek som kommer med sin debutbok den 15. mars.

Boken har fått tittelen, Kor og helse, med undertittel; Hvordan kan det å synge i kor virke helsebringende?

Ek er i tillegg til å være dirigent for Moss Ensemble Consensus, lektor ved to videregående skoler og medlem av musikkfaglig råd i Norges Korforbund.

Les hele innlegget hos Moss Avis:

http://www.moss-avis.no/kultur/margrethe-ek-har-skrevet-bok-om-helsegevinsten-ved-korsang-1.7078077