SANGERDYST lørdag 26. okt 2013

Sangerdyst 2013

 

Sangerdyst 2013 er en åpen konkurranse for kor og vokalgrupper. Den arrangeres på Norges Musikkhøgskole lørdag 26. oktober 2013.

Skjema for påmelding til Sangerdyst 2013

Dette er Sangerdyst 2013
•Sangerdyst 2013 er åpen for alle amatørkor og -vokalgrupper i Norge.
•Ensembler som deltar må ha eksistert i minst ett år før påmeldingsfristen.
•Ensembler deltar med sine faste sangere. Det er ikke anledning til å leie inn eksterne sangere til konkurransen.
•Vokalgrupper er ensembler med minimum fire, maksimum tolv sangere.
•Kor er ensembler med mer enn tolv sangere.
•Unge kor og vokalgrupper er ensembler hvor ingen av sangerne har fylt 26 år konkurransedagen.
•Sangerdyst 2013 kan ha maksimalt 20 deltakende ensembler.

Sangerdyst 2013 har følgende klasser
•Åpen klasse I. Denne klassen er for ensembler som har deltatt i konkurranser tidligere, og som stiller høye krav til seg selv. I denne klassen skal ensemblet framføre et pliktnummer samt et selvvalgt stykke musikk. Det selvvalgte stykket bør representere en annen musikalsk stilart enn pliktnummeret.
•Åpen klasse II. Denne klassen er for ensembler som ikke nødvendigvis har deltatt i konkurranser tidligere, men som ønsker å prøve seg i en mindre formell konkurranse. I denne klassen er det ikke noe pliktnummer, ensemblet framfører to selvvalgte stykker musikk. Disse bør representere ulike musikalske stilarter.

Påmelding, avgifter og frister
•Påmeldingsfristen og frist for innbetaling av påmeldingsavgift, kr. 1000 per ensemble, er 1. juni 2013. Påmeldingen er bindende, og blir først registrert når påmeldingsavgiften er betalt inn. Merk innbetalingen med ‘Sangerdyst 2013’.
•Frist for innbetaling av deltakeravgift, kr. 200 per sanger, er 1. september 2013. Denne datoen er også frist for å sende inn noter til den selvvalgte musikken. Notene må sendes i fire eksemplarer (originaltrykk).
•Sangerdyst kan bli avlyst dersom det ikke er nok deltakere ved påmeldingsfristen.

Premier
•I hver av klassene (klasse I og klasse II) deles det ut en pengepremie på kr. 5000,- til det kor/vokalgruppe som oppnår høyest poengsum i klassen.
•I tillegg til de to pengepremiene kan juryen dele ut særskilte priser til kor/vokalgrupper, til unge kor/vokalgrupper, eller til dirigenter.

Pliktnummer (åpen klasse I)

Thomas Caplin: Agnus Dei (fra Sacrum, Five songs for choir): SATB, SSAA eller TTBB.

Juryen

Juryen i Sangerdyst 2013 består av Steffen Kammler, Margrethe Ek og Jon Fylling.

Steffen Kammler har utdanning fra Weimar og Leipzig og 14 år med faste engasjement som kormester i flere operahus i Tyskland og ved Den Norske Opera. I sistnevnte opprettet han også barnekoret og dirigerte flere enn 80 operaforestillinger for barn og unge. Han dirigerer Oratoriekoret Cæciliaforeningen og Buskerud Ungdomskor. Steffen blir ofte invitert som gjestedirigent og reiser som gjesteprofessor til universitetet i Shaoxing (Kina).

Margrethe Ek jobber til daglig som lektor i musikkfag ved Kirkeparken vgs og Greåker vgs i Østfold. Hun dirigerer Moss Ensemble Consensus og har utdannelse innen sang, direksjon, musikkformidling og musikk og helse. Margrethe er forfatter av boken «Kor og Helse» (2012). Hun er mye brukt som instruktør ved seminar, hun holder ofte foredrag om kor og helse samt musikkformidling.

Jon Fylling er en allsidig musiker som liker å gå egne veier både når det gjelder orkestrering og konsertregi. Han har mer enn 35 års erfaring som kordirigent. Jon er for tiden dirigent for Grenland symfoniorkester, Østfold symfoniorkester og Greåker videregående skoles kor. Han er lektor i musikk ved Greåker vgs, og er ofte benyttet som seminar- og kursholder.

For mer informasjon og påmelding

Kontakt Norsk sangerforum, Fetveien 1e, 2007 KJELLER. T: 63815365, sangerforum@musikk.no for mer informasjon. Meld dere på i dette skjemaet.

Frist for innbetaling av påmeldingsavgift er 1. juni 2013. Påmeldingsavgiften er kr. 1000,- per kor/vokalgruppe og innbetales til Norsk sangerforum, konto nr. 6201 05 37873

Merk innbetalingen «Sangerdyst 2013».

Frist for innbetaling av deltakeravgift, kr. 200,- per sanger, er 1. september 2013.

Følg også Norsk sangerforum på nettstedet www.sangerforum.no, og på sosiale medier, Facebook, Google+, Twitter, for oppdatert informasjon om Sangerdyst 2013.

Sangerdyst 2013 arrangeres av Akershus sangerforum og Norsk sangerforum i samarbeid med Ung i Kor og Cantando musikkforlag.