Kor og helse på januarkonferansen

Margrethe Ek rørte kursdeltakerne til tårer med sine historier om de helsebringende effektene av å synge i kor. Hun ba oss om å bevisttgjøre politikere rundt oss på denne betydningen av korvirksomhet. Thomas Caplin var populær instruktør på dirigentkurset. Han hadde også innlegg om kor og helse i et samfunnsperspektiv.

Formidling var den det andre store temaet. Kanskje legger vi for stor vekt på å være flink? Det er det visuelle inntrykket som ofte sitter igjen etter en konsert.

Det var tre paralelle kurs på januarkonferansen, nytt av året var hjelpedirigentkurs. Å ha basiskurs i direksjon samtidig som dirigent og tillitsvalgte er på samme samling virket veldig bra. Her var det også samlinger i plenum hvor rollen til hjelpedirigent ble diskutert med hoveddirigentene.

http://www.kor.no/nk-midt/sor-trondelag